Productivity Tips

Nhặt nhạnh từ http://jeff-barr.com/2014/01/13/my-personal-productivity-tips/ All Of Your Minutes Are The Same I try to treat all of my minutes as »

Về kipalog

Kipalog.com là một dịch vụ được một vài người bạn và tôi lập ra cách đây khá lâu, nói một cách ngắn gọn thì ở »

huydx huydx

Cái sự thiếu hiểu biết

Hôm nay trên chat room của một cộng đồng lập trình tôi thấy một cuộc đối thoại theo kiểu như sau: A: Chào mọi người, em »

pro

Tôi thấy ở Việt Nam mọi người hay có sở thích đặt tên/nickname với suffix là "pro" mà cá nhân tôi thấy khá hài hước, »

The alchemist

Vừa mất một buổi chiều để đọc cuốn sách khá nổi tiếng The alchemist, mà theo như lời quảng cáo đây là cuốn sách bán chạy »

Tập thể dục

Từ hồi đi làm tôi ít tập thể dục (mà thực ra hồi đi học tôi cũng không tập mấy :))), nên thấy mình sức bền yếu »

huydx huydx